fout-2

[php]
session_start(); // voor WP

$_SESSION[“test”] = “Jopie”; // Vullen session-data

$test = $_SESSION[“test”]; // Ophalen sessiondata
$gebruikersnaam = $_SESSION[“gebruikersnaam”]; // Ophalen sessiondata

echo “De gebruikersnaam $gebruikersnaam die u heeft ingevuld bestaat al en het bijbehorende wachtwoord is NIET juist.”;

echo “De test is $test die u heeft ingevuld bestaat al en het bijbehorende wachtwoord is NIET juist.”;

[/php]