kuiers-kerktoren

[tta_listen_btn listen_text=”Luisteren” pause_text=”Pauze” resume_text=”Hervatten” replay_text=”Herhaal” start_text=”Start” stop_text=”Stop”]
De oorspronkelijke kerk en toren zijn waarschijnlijk gebouwd rond 1400. De
kerktoren had toen nog een zadeldak. Op de steen in de westgevel is te lezen dat de
toren in 1882 is vernieuwd. Het zadeldak is toen vervangen door een spits en om de
oude torenmuren zijn nieuwe muren gemetseld. De oude muren zijn aan de
binnenkant nog duidelijk zichtbaar. Bijzonder is de rol onder het linker galmgat in de
noordgevel. Scan de code om te weten waarvoor die diende.